Waarom dit register?

Inzicht en kennis

Het 6TG (Thiosix) register verzamelt gedurende 3 jaar actuele en voor de Nederlandse situatie geldige gegevens bij mensen met de Ziekte van Crohn en colitis ulcerosa die nog niet eerder 6-TG hebben gebruikt Zowel medische gegevens (artsendeel) als klachten en beperkingen (patiënt-deel) worden onderzocht. De verzamelde gegevens verschaffen informatie over de behandeling met 6-TG in de loop van de tijd. Het doel is om de resultaten te publiceren in wetenschappelijke tijdschriften en de kennis over het gebruik van 6-TG uit te breiden zodat betere hulpverlening, afgestemd op behoeften van patiënten gegeven kan worden.

Het artsendeel richt zich specifiek op:

  • De effectiviteit van 6-TG;
  • De effectiviteit van het huidige doseringsschema van 6-TG;
  • Het effect van 6-TG vergelijken met methotrexaat (MTX) bij mensen met de Ziekte van Crohn (historische data);
  • Vaststellen welke groep IBD patiënten het meeste baat heeft bij een onderhoudsbehandeling met 6-TG.
  • Monitoring van mogelijke bijwerkingen, signalen van levertoxiciteit en NRH (nodulaire regenerative hyperplasia). 

 

Voor wie?

Het register staat open voor iedereen die 6-TG gebruikt voor de behandeling van de Ziekte van Crohn of colitis ulcerosa en ouder is dan 18 jaar. Er zijn een beperkt aantal ziekenhuizen in Nederland die meedoen aan de studie (ZIEKENHUIZEN >>). Het maakt niet uit of iemand sinds kort deze ziekte heeft of al langer.

De behandelaar informeert de patiënt over de studie. Indien de patiënt toestemming geeft voor deelname, dan activeert de zorgverlener een patiënt account. Hierin staan de onderzoeksformulieren, die de patiënt kan inzien. OOk kan de patiënt zelf het register verrijken met zijn eigen data.

 

2015/8/31