Zorgverlener

Registratie

U heeft een Zorgverlenersaccount met unieke inlogcode nodig. 
Het register bevat een aantal eCRF's. Informatie die u invult, kan de patiënt inzien.

U vindt het eCRF nadat u bent inlogd onder het kopje "Formulieren".

Aanmelden van patiënten vindt u onder het kopje "Patiënten / aanmelden" nadat u bent ingelogd

Inlogcode kwijt

Een wachtwoord kunt u zelf opnieuw aanvragen, voor een gebruikersnaam mailt u de helpdesk:

info@curavista.nl

2015/8/31